Kredittsjekk.net

Det du lurer på om kredittsjekk.

 

Kredittsjekk.net er et nettsted for deg som har grunnleggende spørsmål vedrørende kredittsjekk og betalingsanmerkninger. Siden er ment å være et resurssenter både for kreditor og debitor som har spørsmål rundt dette med kredittsjekk dog med noe hovedvekt på å fremme nyttig informasjon til skyldner eller forbruker.


Kredittsjekk er i utgangspunktet et glimrende verktøy for bedrifter som skal selge på kreditt eller av andre årsaker ønsker å få et innblikk i sine kunders eller potensielle kunders økonomiske situasjon. Folk flest forbinder ordet kredittsjekk med betalingsanmerkninger men dette er heldigvis bare en liten del av det totale bildet. Andre data som legges til grunn er blant annet ligninstall, adressehistorikk, næringsinteresser og informasjon om heftelser på eiendom og motorvogn for å nevne noe.


Ut i fra alle data som kredittopplysningsbyråene lager om deg, meg og bedrifter i Norge, lager de omfattende analyser for å fortelle den som foretar en kredittsjekk hvor stor sannsynlighet det er for at det skal oppstå betalingsmislighold i et kundeforhold. En slik analyse gir intet sikkert resultat men er en god pekepinne på hvor stor risiko det innebærer å gi den enkelte kunde kreditt. Det er nok fortsatt mange kunder som får kreditt som ikke burde ha det og kunder som ikke får kreditt som burde fått det. Dette skyldes dels at kredittopplysningsverktøyene fortsatt har utviklingspotensial og dels at brukerne (kreditorene) som skal innvilge lån eller kreditter ikke har tilstrekkelig kunnskap til å tolke resultatene som kommer frem. Kredittopplysningsbyråene har forsøkt å hjelpe brukere med lav faglig kompetanse ved å utvikle såkalte scoringsmodeller og trafikklys løsninger. Kort fortalt betyr rødt lys at kreditt frarådes og grønt lys at personen er kredittverdig og kan få innvilget kreditt eller lån.

 

For folk flest som kommer innom på dette nettstedet er spørsmål som "hvordan finner jeg ut om det er registrert betalingsanmerkinger på meg" og "hvordan får jeg slettet en urettmessig betalingsanmerkning?" som kanskje er mest relevant. Vi vil derfor komme med egne artikler om disse temaene. Mange lurer også på om det er mulighet til å få innvilget lån når de er registrert med betatalingsanmerkninger eller om det finnes banker som ikke benytter seg av en kredittsjekk.

Det nye gjeldsregisteret er nå etablert i Norge. Dette er et nyttig verktøy i tillegg til den tradisjonelle kredittsjekken, men er på ingen måte en erstatning for dette.

Fortsatt er det svært mange forhold som ikke kommer frem, hverken i gjeldsregisteret eller på en kredittsjekk. Dette hvordan privatpersoner disponerer sin inntekt utover betjening av gjeld. Dermed kan du fortsatt trygt kose deg med forsiktig spilling på de beste norske casino hos utenlandske aktører som tilbyr gode betingelser hos de bedste online casino.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.