Back to Top

Kredittsjekk.net

Det du lurer på om kredittsjekk.

Velkommen til kredittsjekk.net

Kredittsjekk.net er et nettsted for deg som har grunnleggende spørsmål vedrørende kredittsjekk og betalingsanmerkninger. Siden er ment å være et resurssenter både for kreditor og debitor som har spørsmål rundt dette med kredittsjekk dog med noe hovedvekt på å fremme nyttig informasjon til skyldner eller forbruker.

 

Kredittsjekk er i utgangspunktet et glimrende verktøy for bedrifter som skal selge på kreditt eller av andre årsaker ønsker å få et innblikk i sine kunders eller potensielle kunders økonomiske situasjon. Folk flest forbinder ordet kredittsjekk med betalingsanmerkninger men dette er heldigvis bare en liten del av det totale bildet. Andre data som legges til grunn er blant annet ligninstall, adressehistorikk, næringsinteresser og informasjon om heftelser på eiendom og motorvogn for å nevne noe.

 

Ut i fra alle data som kredittopplysningsbyråene lager om deg, meg og bedrifter i Norge, lager de omfattende analyser for å fortelle den som foretar en kredittsjekk hvor stor sannsynlighet det er for at det skal oppstå betalingsmislighold i et kundeforhold. En slik analyse gir intet sikkert resultat men er en god pekepinne på hvor stor risiko det innebærer å gi den enkelte kunde kreditt. Det er nok fortsatt mange kunder som får kreditt som ikke burde ha det og kunder som ikke får kreditt som burde fått det.

 

Dette skyldes dels at kredittopplysningsverktøyene fortsatt har utviklingspotensial og dels at brukerne (kreditorene) som skal innvilge lån eller kreditter ikke har tilstrekkelig kunnskap til å tolke resultatene som kommer frem. Kredittopplysningsbyråene har forsøkt å hjelpe brukere med lav faglig kompetanse ved å utvikle såkalte scoringsmodeller og trafikklys løsninger. Kort fortalt betyr rødt lys at kreditt frarådes og grønt lys at personen er kredittverdig og kan få innvilget kreditt eller lån.

 

For folk flest som kommer innom på dette nettstedet er spørsmål som "hvordan finner jeg ut om det er registrert betalingsanmerkinger på meg" og "hvordan får jeg slettet en urettmessig betalingsanmerkning?" som kanskje er mest relevant. Vi vil derfor komme med egne artikler om disse temaene. Mange lurer også på om det er mulighet til å få innvilget lån når de er registrert med betatalingsanmerkninger eller om det finnes banker som ikke benytter seg av en kredittsjekk.

 

Det nye gjeldsregisteret er nå etablert i Norge. Dette er et nyttig verktøy i tillegg til den tradisjonelle kredittsjekken, men er på ingen måte en erstatning for dette.

 

Fortsatt er det svært mange forhold som ikke kommer frem, hverken i gjeldsregisteret eller på en kredittsjekk. Dette hvordan privatpersoner disponerer sin inntekt utover betjening av gjeld. Dermed kan du fortsatt trygt kose deg med forsiktig spilling på et norsk casino som tilbyr gode betingelser. Når du spille casino online er det med andre ord ikke noe kreditorene kan finne ut av via en kredittsjekk, dog bør du jo selvsagt spille med stor forsiktighet og begrense tapene til symbolske summer.

 

Selv om det ikke gjennomføres kredittsjekk når du spiller på et norsk nett casino som er registret i EU, så kan du møte på litt problemer med å få overført penger til disse. Dette omgår du lett med å bli kunde hos Revolut uten kredittsjekk, en stor aktør innen betalingstjenester og debetkort i Europa. Du kan med andre ord spille på casino på nett i 2023 uten problemer ved å skaffe deg ete utenlandsk debetkort.

Slik forbedrer du din kredittverdighet over natten.

 

De fleste har fått med seg at gjeldsregisteret er blitt innført i Norge etter at dette er pratet om og planlagt i et tiår. Hensikten er at personer ikke skal få stifte mer gjeld enn det de har råd til å betjene.

 

En annen ting som er spesielt med gjeldsregisteret er at også ubenyttet innvilget kreditt på kredittkort listes opp. Gjeldsregisteret brukes på sin side aktivt i forbindelse med en kredittvurdering av deg og det faktum at du har ett eller flere kredittkort kan være det siste på vektskålen som avgjør at du ikke får innvilget lån. Dette selv om du aldri har benyttet noe som helst av denne innvilgede kreditten.

 

Det samme gjelder såkalte rammelån, hvor du kan belåne opp et lån innenfor en gitt ramme. Så lenge du holder deg innenfor rammen og ellers oppfyller de forpliktelsene som følger med, så kan du administrere lånet som du vil.

 

Slike benyttet kreditt kan lånekunden utnytte når denne vil uten at det foretas noen ny vurdering av betalingsevnen. Det er således vurdert som hensiktsmessig at nye kreditt og långivere er kjent med slike kredittrammer når de skal vurdere nye lån og kreditter. Dette har dermed ført til at ubenyttet kreditt på kredittkort, forbrukslån og boliglån telles som om du har dette i lån når det foretas en kredittvurdering av deg.

 

På grunn av dette så gir dette også mange personer en glimrende mulighet til å forbedre sin egen kredittverdighet over natten. Ved å si opp unødvendige kredittkort og andre rammelån, eventuelt redusere kredittbeløpet mest mulig på disse, så kan man nærmest omgående forbedre sin egen kredittverdighet.