Back to Top

Kredittsjekk.net

Det du lurer på om kredittsjekk.

Lån uten kredittsjekk

Kan jeg få lån uten kredittsjekk?

Mange desperate personer med gjeldsproblemer opplever å få gjentatte avslag på søknad om lån kredittkort og andre former for kreditt hos profesjonelle aktører. Hovedårsaken til dette er stort sett en ting, nemlig at man har et negativt resultat på en kredittsjekk, normalt på grunn av en eller flere betalingsanmerkninger.

 

Det er således helt normalt at disse spør seg selv og andre om mulighetene for å søke lån uten at det foretas kredittsjekk av dem. Svaret er dessverre nei. Ingen profesjonelle aktører i Norge i dag over en viss størrelse låner ut penger uten å foreta en kredittsjekk av søker. Alle banker og finansinstitusjoner er nemlig etter finansavtaleloven pålagt å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med all oppretting av nye lån og kreditter. Dette betyr nødvendigvis ikke at de ikke har lov til å gi personer med betalingsanmerkninger lån dersom de har betjeningsevne, men siden bankene vet av erfaring at personer som har misligholdt en gang fort misligholder igjen, så gir de gjerne automatisk avslag til personer med betalingsanmerkninger.

 

Lån med betalingsanmerkninger til tross for negativ kredittsjekk!

Det finnes imidlertid aktører som er villige til å låne deg penger til tross for at det fremkommer negative opplysninger om deg ved en kredittsjekk. Disse aktørene er hverken dummere eller snillere enn andre aktører, de har bare funnet en ny nisje i form av at det er mange personer med betalingsanmerkninger som også kan bli lønnsomme kunder. Men hvordan kan enkelte aktører da se lønnsomheten i kunder som andre aktører skyr som pesten? Svaret er todelt, nemlig sikkerhet for lån og långivers inntjenings marginer. 

 

Dersom en potensiell kunde med betalingsanmerkninger kommer til banker som ønsker slike kunder velkomne så ser banken i større grad på kundens inntekt, verdier og mulighet for å stille pant i andre sin eiendom, normalt nær familie. Enkelte kunder som har flere betalingsanmerkninger kan sitte på verdier i bolig som er betydelig nedbetalt og/ eller har steget mye i verdi. Normalt foreligger det en kombinasjon av disse forholdene. Når disse kundene har fått gjeldsproblemer, ofte på grunn av plutselig sykdom eller arbeidsledighet, så har de ikke forstått alvoret tidsnok noe som har ført til at de har pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger før de oppsøkte sin lokale bank som de alltid har brukt. Slike tradisjonelle banker har en lei tendens til å avslå alle lånesøknader fra kunder med betalingsproblemer uten å vise særlig vilje til å se på de totale underliggende forhold.

 

For denne typen kunder finnes det aktører som er villig til å foreta en grundig gjennomgang av din privatøkonomi og betjeningsevne, for å innvilge en potensiell refinansiering med pant i bolig. Som allerede nevnt så er ikke disse aktørene villig til å ta særlig større risiko enn tradisjonelle banker men de er villig til å ta det merarbeidet slike lånekunder også medfører. Kunder med en rotete økonomisk fortid krever mer arbeid i søknadsfasen og mer oppfølging underveis da de gjerne ikke leger alle dårlige vaner til sides over natten. Dog er de aller fleste som får en slik ny mulighet veldig innstilte på å betjene det nye lånet. Hvordan sørger da banken for at dette blir lønnsomme kunder? Enkelt og greit ved å ta høyere etableringsomkostninger og høyere rente på lånet. Denne forskjellen er ofte betydelig i forhold til tradisjonelle boliglån men er samtidig betydelig den andre veien i forhold til det låntaker måtte betale i renter og omkostninger på ekstrem dyr kredittkortgjeld og forbrukslån gjeld. Vi snakker med andre ord om et såkalt vinn-vinn scenario som er lønnsomt for begge aktørene.

 

Hva er så den store haken ved slike lån? Som sagt de høye omkostningene banken tar men som allikevel kan være fornuftige. Den andre haken er det som omtales som sikkerhet for lånet. Dersom du ikke har betydelig egenverdi i egen bolig vil banken kreve at det stilles sikkerhet i andres bolig. Her er det naturlig å henvende seg til nær familie eller venner. Det store riset bak speilet ved mislighold er at man risikerer at panteobjektet blir tvangssolgt noe som langt i fra er problemfritt for dem det gjelder. Dersom du har fått noen til å stille sin bolig som sikkerhet risikerer du at disse må betjene lånet eller i verste konsekvens blir satt på gaten og ødelagt vennskap for lang tid.

 

Tilbake til utgangspunktet. Kan jeg få lån uten kredittsjekk? Når det gjelder profesjonelle aktører så er det redegjort for ovenfor. Når det gjelder private lån mellom deg og familie og venner så er det selvsagt helt annerledes. Disse kan og vil normalt ikke ta kredittsjekk av deg og vil ikke være klar over dine problemer dersom du ikke legger ut om disse selv. På den andre siden vil vi selvsagt oppfordre til åpenhet i forhold til slike forespørsler da den som låner deg penger er inneforstått med den risiko dette medfører. Mange familieforhold har blitt ødelagt for godt på grunn av at private lån dem i mellom har blitt misligholdt.