Back to Top

Kredittsjekk.net

Det du lurer på om kredittsjekk.

Slette anmerkning i utleggsregisteret

 

Hva når min kredittsjekk viser gjenstående anmerkning i utleggsregisteret til tross for at kravet er betalt?

 

I tilegg til tradisjonelle betalingsanmerkninger registrert av inkassoselskapene så har avholdte utleggsforretninger med resultat ”intet til utlegg” eller ”utleggstrekk” (trekk i lønn/trygd) siden mars 2008 blitt registrert i Løsøreregisteret. Dette reguleres i utleggsregistreringsforskriften med hjemmel i tinglysningsloven.

 

Dette er opplysninger som kredittopplysningsbyråene igjen henter fra Løsøreregistret og dermed blir dette registrert som ekstra betalingsanmerkninger i kredittopplysningsdatabasene hos de tradisjonelle kredittopplysningsbyråene. Slike opplysninger blir dermed tolket som negative betalingsanmerkninger når det foretas en kredittsjekk av deg.

 

Etter at utleggsregisteret ble innført er det derfor ikke uvanlig at den samme gjelden blir stående med flere betalingsanmerkninger. Først kommer den ”tradisjonelle” registreringen av betalingsanmerkningen fra inkassoselskapet og deretter dersom en utleggsforretning avsluttes med ”intet til utlegg” eller utleggstrekk”. Når en inkasso sak således betales er det ikke uvanlig at betalingsanmerkningen slettes av inkassoselskapet som mottar betalingen mens anmerkningen i Løsøreregisteret blir stående da denne ikke fanges opp av inkassoselskapets slettemelding. Mange gir således inkassoselskapet noe urettmessig skylden for at anmerkningen i Løsøreregisteret ikke er slettet. Vi mener imidlertid at normal god inkassoskikk tilsier at inkassoselskapet sender melding til namsmannen som har avholdt utleggsforretningen om at saken er oppgjort da det kun er denne som har myndighet til å sørge for at anmerkningen i Løsøreregisteret blir slettet.

 

Dersom Løsøreregisteret ikke mottar slettemelding fra namsmannen så vil saker som gjelder ”intet til utlegg” bli slettet etter 3 år. Dato for avholdelse av utleggsforretningen er utgangspunktet for treårsfristen. Saker som gjelder utleggstrekk skal slettes når trekkperioden er utløpt. Slettefristen for Løsøreregisteret er deretter kun to virkedager i begge tilfellene. Løsøreregisteret er pliktig til å jevnlig informere kredittopplysningsbyråene om slike endringer som igjen er pliktige til å oppdatere sine registre, med andre ord slette betalingsanmerkningen. Det er ikke spesifisert hvor ofte ”jevnlig” er men etter vårt skjønn bør dette være daglig eller ukentlig.

 

Hvordan går man da frem for å få slettet en anmerkning i utleggsregisteret når du har betalt kravet? Det enkleste er å kontakte kreditor/ inkassoselskapet (den du har betalt til) og be dem sende en erklæring til namsmannen som avholdt utleggsforretningen om at saken er gjort opp. Namsmannen skal da sørge for at registreringen i Løsøreregisteret slettes. Dersom kreditor av uforståelig grunn ikke er villig til å gjøre dette så kontakter du selv namsmannen. Namsmannen vil muligens kreve en skriftlig begjæring av deg hvor du krever registreringen slettet. Saksøkeren (kreditor/ inkassoselskapet) har rett til å uttale seg i slike saker før slettingen gjennomføres noe som trenere saken noe.