Back to Top

Kredittsjekk.net

Det du lurer på om kredittsjekk.

Hvordan ta kredittsjekk av deg selv?

 

Hvordan sjekke om du har betalingsanmerkninger?

Mange som har hatt betalingsanmerkning har gjerne i en kortere eller lengre periode mistet fullstendig oversikt over sin egen økonomi. Når de endelig får tatt tak i sin egen økonomi for å rydde opp er et av de første spørsmålene som dukker opp om det er registrert betalingsanmerkninger på vedkommende og hvordan man kan finne ut av dette selv ved å ta en kredittsjekk av seg selv.

Hvor henvender jeg meg for å kredittsjekke meg selv?

Datatilsynet har gitt konsesjon (oppdatert 9.11.2023.) til 9 selskaper som driver med kredittopplysning, men det er kun 4 kredittopplysningsselskaper som det er nødvendig å forholde seg til i denne sammenheng da det kun er disse som har konsesjon til å kredittvurdere privatpersoner. Dette er Dun & Bradstreet Norge AS (Tidligere Bisnode), Creditsafe Norway AS, Experian AS og Tietoevry.

 

Ovenstående 4 aktører har konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet av både privatpersoner og foretak. I tillegg er det 5 foretak som kun har konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet av foretak. Navnene på disse 5 selskapene Bislab AS, Enin AS, Kredittreform AS, Kredittopplysningen AS og Proff AS.. Kontaktinformasjon til disse finner du for eksempel på gulesider.no.

 

Du har rett til å få opplyst hvilke opplysninger kredittopplysningsbyrået har registrert om deg.

Kredittopplysningsbyråene er pliktig til å opplyse deg om hva som står registrert på deg og hva potensielle kreditorer får opplyst ved en kredittsjekk, når du sender dem en forespørsel om dette. Kredittopplysningsbyrået har ikke lov til å kreve betaling for dette. Dersom du imidlertid ønsker en bearbeidet rapport basert på de registrerte opplysningene (ofte kalt scoring), lik den som dem som kredittsjekker deg får, så kan det kreves at du betaler for dette.

 

I utgangspunktet kan det stå registrert forskjellige opplysninger hos de forskjellige byråene, men stort sett er det samme som er registrert hos dem alle. De aller fleste inkassoselskapene har avtale om rapportering til alle tre selskapene som er nevnt tidligere i artikkelen og foretar rapportering samtidig slik at det stort sett er de samme betalingsanmerkningene som er registrert alle plassene. Dersom det er svært viktig for deg å være helt sikker på at det ikke står noe igjen på deg er kan det fornuftig å kontakte de 4 "hovedselskapene" og i helt spesielle tilfeller alle 13 selskapene selv om det sjeldent er behov for dette.

 

Dersom du nylig har fått innvilget søknad om lån, kredittkort eller lignende er det lite sannsynlig at du er registrert med betalingsanmerkninger.

Dersom du den siste tiden har søkt om for eksempel kredittkort, lån, mobiltelefonabonnement eller lignende har du sikkert mottatt et såkalt gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået som de er pliktig til å sende deg når noen foretar en kredittsjekk av deg. Dersom det går frem av dette at "intet negativt registrert" eller lignende formulering betyr dette at det ikke er registrert noen betalingsanmerkninger på det hos det aktuelle kredittopplysningsbyrået. Dersom et slikt brev er "ferskt" kan det være overflødig å kontakte kredittopplysningsbyrået på nytt for å få en utskrift.