Back to Top

Kredittsjekk.net

Det du lurer på om kredittsjekk.

kredittsperre

Hva er en kredittsperre og hvorfor bør jeg få det?

 

For å drive kredittopplysningsvirksomhet trenger kredittopplysningsbyrået konsesjon fra datatilsynet. I kredittopplysningsloven § 16 går det klart frem at privatpersoner har rett til å sperre seg selv for kredittsjekk ved en såkalt kredittsperre. De som da forsøker å foreta et søk på disse personene vil kun møte en melding om at personen er sperret for kredittsjekk uten ytterligere kredittopplysninger om vedkommende.

 

Hva er en kredittsperre?

En kredittsperre betyr at dersom noen forsøker å foreta en kredittsjekk av deg så får de ikke opp andre opplysninger enn at du er sperret for kredittsjekk. De kan med andre ord ikke foreta "blindsjekk" av fødselsnummer for å prøve seg frem til personer og samtidig deres fødselsnummer på denne måten. Uvedkommende får heller snoket i dine personlige forhold, spesielt når dette gjelder betalingsanmerkninger som er registrert på deg.

 

Kredittsperre gjelder ikke inkassobyrå!

Det er viktig å merke seg at en kredittsperre ikke gjelder inkassobyrå som har pågående inkassosak mot deg. Inkassobyråene har imidlertid ikke anledning til å videreformidle opplysningene til sine kunder for på den måten å omgå kredittsperren. Vi er kjent med at minst en kraftleverandør i Norge har opprettet sin egen inkassoavdeling og har benyttet denne til å omgå kredittsperre i forbindelse med vurdering av nye kundeforhold. Den aktuelle hendelsen er innrapportert til Datatilsynet og ligger til behandling der. Vi oppfordrer alle lesere som blir gjort kjent med tilsvarende følger opp med å innrapportere dette omgående til Datatilsynet. Dersom dette skjer er det relativt enkelt å bli kjent med det da du uansett vil motta et gjenpartbrev fra kredittopplysningsbyrået om hvilket inkassobyrå som har sjekket deg.

 

En kredittsperre gjelder heller ikke banker eller finansinstitusjoner i forbindelse med vurdering av bankens pålagte risiko og soliditetsvurdering. Dette betyr ikke at saksbehandleren i banken har lov å kredittsjekke deg i forbindelse med en eller annen form for søknad om lån eller kreditter. Igjen oppfordrer vi deg til å innrapportere slike overtramp til Datatilsynet.

 

Etablering og sletting av kredittsperre

Det er relativt enkelt å etablere og slette en kredittsperre på deg selv. Du må henvende deg til de kredittopplysningsbyråene so du ønsker å sperre deg hos, gjerne ved å logge deg på online på deres hjemmeside og identifisere deg elektronisk for eksempel ved BankID.

Det er få selskaper som driver med kredittopplysning av privatpersoner i Norge, for tiden 4 selskaper. Inkassoguiden har en oppdatert oversikt over disse kredittvurderingsselskapene. Du må kontakte hver enkelt av disse selskapene for å sperre deg for kreditt.

 

Ulempen med kredittsperre

Det er en stor og åpenbar ulempe med en kredittsperre. Det er så enkelt at du mest sannsynlig vil få avslag om søknad på lån og kreditter når en slik kredittsperre er opprettet. I forbindelse med store saker som søknad om huslån og lignende er dette noe som gjerne oppleves som akseptabelt merarbeid å måtte slette kredittsperren under søknadsprosessen. I mindre mer hverdagslige forhold derimot som søknad om abonnementer som telefon, strøm og tv- abonnement så blir det fort mye arbeid og plunder, men det har blitt mye lettere de siste årene når det er etablert online løsninger hvor du kan logge deg inn og opprette eller fjerne en kredittsperre.

 

Fordeler med kredittsperre

  • Unngå snoking. Du vil bli overrasket over hvor mange som har tilgang til kredittvurdering i Norge. Selv om du vil bli varslet med et gjenpartsbrev dersom uvedkommende ikke har klart å motstå fristelsen til å kredittsjekke deg, så er gjerne "skaden" skjedd dersom det kommer ut i ditt lokalmiljø at du har fullt av betalingsanmerkninger.
  • Begrens/ unngå ID tyveri. En kredittsperre i seg selv vil ikke beskytte deg av Id- tyveri, men det begrenser mulighetene til å oppta lån og kreditter i ditt navn dersom dine personalia først er på avveie hos feil personer.
  • Unngå impulshandlinger. Mange sliter med at de gjør ukloke finansielle beslutninger i dagliglivet når de blir møtt av tilbud om raske penger og handel på kreditt. Ved å registrere en kredittsperre på seg selv blir man tvunget til å tenke seg godt om før man tar opp nye kreditter da det tar noe tid og arbeid å fjerne en kredittsperre. Et godt alternativ til såkalte "shoppaholikere".

 

Utnytt dårlige rutiner hos kreditorene dersom du allerede har mange betalingsanmerkninger

Dersom du har mange betalingsanmerkninger derimot så kan vi ikke se noen grunn til at du ikke skal ha opprette en kredittsperre på deg selv. Dersom en kreditor først har besluttet å kredittsjekke deg så vil du uansett ikke oppnå kreditt dersom det fremkommer mange betalingsanmerkninger. Da er det tross alt bedre å bli konfrontert med at du er "sperret for kreditt". Du kan bortforklare dette med at du har vært utsatt for ID- tyveri eller er redd for dette fordi du har mistet id-kort eller lignende. Dette vil ikke bare redde deg fra ydmykelsen, men dersom du er litt ovenpå og samtidig overbevisende kan du oppleve at du likevel får kreditt.

 

Du vil ofte bli bedt om å fjerne kredittsperren om komme tilbake når det er utført, avvis dette med at du ikke gidder så mye merarbeid og si du da heller går til konkurrenten. Mange vil i frykt for å miste et salg da gi deg kreditt likevel. Dette er ingen oppfordring til å misbruke slik godvilje med å misligholde denne kreditten også, men kan være en teknikk som kan hjelpe deg med å "overleve" i en tøff hverdag med betalingsanmerkninger. Det samme gjelder ved kjøp og inngåelse av avtaler online, men vi ser at flere og flere legger inn automatisk avslag etterhvert som kredittsperre brukes mer og mer av nordmenn.

 

Husk at banker og finansinstitusjoner er pålagt i henhold til Finansavtaleloven å foreta kredittvurdering av alle søknader om lån og kreditter. Det er dermed nærmest umulig å få innvilget lån med kredittsperre uansett om du har betalingsanmerkninger eller ikke. Med betalingsanmerkninger vil du nesten alltid få avslag uansett så en kredittsperre vil sjeldent ødelegge noen muligheter i noen tilfelle. Vi kan derfor ikke se noe som helst grunn til at personer som sliter med mange større betalingsanmerkninger ikke bør sperre seg selv for kredittsjekk.

 

Du kan fortsatt foreta gratis kredittsjekk av deg selv, selv om du har kredittsperre

Selv om du har sperret deg selv for kredittsjekk så betyr dette ikke at du ikke kan foreta gratis kredittsjekk av deg selv, noe du bør vurdere å gjøre ved jevne mellomrom for å sjekke hva som er registrert på deg. Spesielt dersom du har gitt deg selv kredittsperre fordi du har mange betalingsanmerkninger bør du følge dette opp jevnlig. Betalingsanmerkninger skal nemlig slettes innen bestemte frister selv om du ikke har gjort opp hele eller deler av gjelden. Du kan også lese mer om kredittsjekk av deg selv i denne artikkelen på vårt nettsted.